Altın Nasıl Üretildi ? Altın Üretiminin Tekniği Nedir?

Cilalı taş devrinde bulunan metalleden biri olan Altının metali, Bakır, Gümüş ve Demir’dir. Bu metaller M.Ö 4000 yılından beri üretilmektedir. İlk Altını M.Ö Sümerliler 3000 yıllarında Mezopotamya’da üreterek kullanmışlardır.Bu metallerin kullanıldığı sırada Altın bunlardan etkilenmemiştir : Bunlar; Suyun gücü, kuru ve yaş havadan ozondan ,oksijenden,hidrojen ve kükürtten,hidrojen sülfürden, azottan kısacası asitli bazik çözeltilerin tümünde etkilenmemektedir. Bu çok nadir ve az bulunan ender metaller arasında yerini alır.

Altın neredeyse bütün süs eşyalarda kullanılırken değerinden hiç bir şey kaybetmeyen,zengin parlaklığa sahip olan ,ziynet eşyaları olarak çok kullanılan pahallı bir üründür. Kadınların kıymetli süs eşyalarından biri altın takılar’dır. Son zamanlarda iyice rağbet gören ve değeri günden güne artan Altının fiziksel ve kimyasal özellikleri ile teknoloji dalında en iyi iletken madde olarak tabir edilmektedir. Ekonomi, Altın üretimi sayesinde inanılmaz değer görmekte ve bu üretim ile zenginleşmeyi sürdürmektedir.

Altın üretimi tarih boyunca var olan zengin metaller arasında yerini alır. Altının doğada saf olarak bulunması ile bulunduğu ortamdaki tüm minerallerin ağır olması ilgi uyandırmaktadır. Altın maddesi içeren Cevher, aynı Altın üretiminde yapıldığı gibi mineraller kırılıp ufalanmaktadır. Daha sonra ufalanan bu mineraller dibi çukur bir kabın içine boşaltılarak bol su ile çalkalanmaktadır. Diğer hafif mineraller de eklendikten hemen sonra çamur ve kum iyice sürüklenir. Kabın dibine bu sürüklenme esnasında Altın parçacıkları külçe haline getirilir. Külçe haline getirilme işlemin sağlayan ise altın parçacıkları potalarda eritilmesi ile sağlanmaktadır.

Altın çok eski çağlardan beri bulunmaktadır. Eskiden altın üretme tekniklerinde kullanılan değişik yöntemler bulunmakta idi. örneğin ,ince taneli ve dibe çökmeyen çamur, kolloida halde olmasına rağmen çamur içine dağılmamakta ve altın üretimi mümkün olmuyordu. Daha sonra kullanılan bazı geliştirici teknikler sayesinde uzmanlar odaklanıyor ve siyanür tekniğini keşfettikten sonra daha doğru bir şekilde altın üretimi yapıyorlardı.

Siyanür tekniğinin kullanılması Dünya üzerinde en yaygın kullanılan teknik olarak tanımlanmaktadır. Bu Teknik, 1890 yılı dönemlerinde Güney Afrika’da bulunmuş ve kullanılmıştır. Siyanür tekniğinin en yapıcı özelliği öğütülerek toz haline getirilmesidir. Kalsiyum oksik çözelti yöntemi ile bazik hali alır. Böylece, sodyum siyanür çözeltisi ile siyanür kopleksi oluşturulur. Bunun amacı altının çamurdan daha rahat ayrılma şeklidir. Daha sonra metalik çinkonun kullanımı ile kurşun nitrat ve kurşun asetat altının daha kolay bir şekilde çökmesine yardımcı olur. Bunlar sağlayan kurşun sülfatlar’dır.

İçeriğinde birden fazla madde ve çözeltiler eklenerek Altın daha kolay yöntemler ile geliştirilir. Bunun en yardımcı tekniği ise,siyanür tekniğidir. Kullanımı dünya çağında çok fazla oranlardadır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın