Bilginin Doğuştan Geldiğini Savunan 6 Değerli Filozof

bilgi savunucuları

Bilgi Kuramını çok farklı yönlerde ele alan filozoflar bulunur. Kimi doğru bilginin imkansızlığını savunurken kimi sadece mantıksal yaklaşır. Bazıları sadece bilgi kesin olabilir mi düşüncesine kapılır. Acaba bilgi nesneyi yansıtır mı ?gibi bilgi kavramının ölçüsünü ,kesinliğini,bütünlüğünü ve buna benzer farklılıkları mercek altına alarak bilgi hakkında yaklaşım modüllerini ortaya serer. Fakat bilgiye en ılımlı yaklaşan ilk çağ filozofları olmuştur. İlk zihin gerçekliği ve bilgi duyuları ile gerçekleştiğini sonuna kadar savunmuşlardır. adlandırılması ile yer alan akıcılık olgusu her filozofta farklı obje ve nesnelerle ele alınmaktadır. Akıl ve mantık süzgecinden geçmeyen birçok etken ,kabullenmeme olgusu ,ön yargı ve duygusal saplantılar Rasyonalizmin anlamının içinde yer alır.

Doğru bilgi kuramının içinde yer alan Rasyonalizm, doğru bilginin kaynağını araştırır. Hatta bu analizde kesinliğe kavuşmuş kaynak akıldır. Felsefede bilgi kuramını savunan ve olaylara farklı yaklaşan birden fazla filozof, mucit ve bilge insanlar bulunmaktadır. Fakat bunlar rasyonalist görüşü savunmalarına rağmen farklı yaklaşımları olan ve bilge kuramını sonuna kadar savunan 6 ortak fikirli filozoflar bulunmaktadır. Bakalım bilginin varlığını bütünlüğünü ve kesinliğini en doğru şekilde açıklayan bu filozoflar kimlerdir? hep birlikte öğrenelim,bilgilenelim.

1- Sokrates M.Ö 469 -399 : İlk çağ filozoflarından çok değer gören bir bilgindir. Her ne kadar kendisine özel yazılı bir eseri olmasa da akıcı düşünceleri ve doğru bilgileri ile Hayat öğretmenliği yapmıştır. İlk öğrencisi ise platon olmuştur. Sokrates gezmeyi,dolaşmayı ,araştırmayı çok seven bir gezgindir. Bu bilgin Atina sokaklarında dolaşmaktan inanılmaz keyif alır. Herkesle hemen tanışır ve sohbete girişir.Erdem kimliği ile öğüt ve nasihatlar da bulunur. Gerçekliğin özünü en iyi örnekler ile kanıtlamaya çalışır tartışmalarında ise hep diyalektik yöntemini seçerdi. bilimsel kelimelerde diyalektik yöntem demek, ironi yani alay anlamına gelmektedir.bilgi savunucuları

2- Platon M.Ö 427-347 : Platon Sokrates’in öğrencisi olduğu için düşünce yapıları ve çalışma sistemleri hemen hemen aynıdır.Platon bilginin doğuştan geldiğini savunmaktadır. Değişen hiç bir şey bilinemez. Bu nedenle insan zihninden bağımsız kalır. Platon ,nesnel dünyadaki görüşlerini mutlak bir değişime hüküm sürdüğünü,değişmeyen sadece idea olduğunu savunmaktadır. Ona göre duyular algılanamaz.

3- Aristoteles M.Ö 382-322 : Aristoteles’in hocası Platondur. Bu nendnele bilgi kuramı onlara göre aynıdır. İdealar bir nesnenin içinde yer almaz. Bilginin aracı akıldır ve bu doğuştan gelmiştir.

4- Farabi M.Ö 870-950 : Farabi, Aristoteles ile aynı düşüncelere sahip bir bilgindir.İnsan zihninden var olan düşünceler doğuştan gelir.

5- Rene Descartes (1596-1650) : Felsefe ve geometrenin kurucularından biridir.Ona göre duyu organlarından düş ve hayal güçleri doğuştan gelmektedir.Doğrudan var olan bilgiler dogmatik rasyonalizmi ele alır.

6- Hegel 1770-1831 : Rasyonalizmi doruk noktasına ulaştıran çok değerli bir filozoftur. Mantık bilimini kullanır. Zihni mutlak akıl olarak tanımlar.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın